You are currently viewing Szczęśliwa 13, czyli 13 dobrych rad przed maturą z języka angielskiego

Szczęśliwa 13, czyli 13 dobrych rad przed maturą z języka angielskiego


Przeczytane polecenie zadania?
Wypowiedź napisana na brudnopisie?

Brawo Ty!

Teraz czas na krótki rachunek sumienia, jeśli odpowiesz 13 razy tak, świetna robota! Slayyy!

1.Czy rozumiem zadanie?
2.Czy umiem zidentyfikować kluczowe słowa w poleceniu?
3.Czy wykonane są wszystkie polecenia a moja praca ma właściwą kompozycję?
4.Czy moja praca wymaga wszystkie wymagane elementy?
5.Czy we wstępie jasno wyrażam myśli, jakie będę rozwijać w dalszej części wypowiedzi pisemnej?
6.Czy każdy akapit zawiera oddzielną myśl?
7.Czy tematy akapitów stanowią logiczną całość?
8.Czy nie odbiegam od tematu?
9.Czy każdy akapit zawiera dobre argumenty aby podtrzymać główną myśl?
10.Czy konkluzja wynika logiczne ze wcześniejszych akapitów?
11.Czy mieszczę się w limicie słów?
12.Czy słownictwo jest odpowiednie do wybranej formy wypowiedzi?
13.Czy jest ok pod kątem gramatycznym i spellingu?

Powodzenia!!!

Dodaj komentarz