W swojej codziennej pracy wykorzystuję nowatorskie metody, łączące zdobycze 3 różnych dziedzin

Ich skuteczność sprawia, że wzbudzają coraz większe zainteresowanie, również u szerszego grona odbiorców. Dlatego z przyjemnością opowiadam o wykorzystaniu metod graphic recording – do nauki języka angielskiego oraz wyznaczania indywidualnych ścieżek rozwoju. Wszystko po to, by dzielić się moimi doświadczeniami i popularyzować opracowane przeze mnie innowacje. Rynek pracy się zmienia, a pokolenie Milenium coraz silniej zaznacza w nim swoją obecność. Dlatego potrzebne jest mu świeże spojrzenie, które zmienia całe postrzeganie rozwoju i nabywania nowych kompetencji. Nie tylko zawodowych.

Zobacz, na czym polega moja praca:

Organizujesz kursy, warsztaty czy szkolenia i chcesz przekazać uczestnikom ciekawe materiały ze spotkania?

Organizujesz kursy, warsztaty czy szkolenia i chcesz przekazać uczestnikom ciekawe materiały ze spotkania?

TED (Technology, Entertainment and Design – Technologia, Rozrywka i Design) – marka konferencji naukowych organizowanych corocznie przez amerykańską .fundację non-profit Sapling Foundation. Celem konferencji jest popularyzacja – jak głosi .motto – „idei wartych propagowania”[1][2][3].

 

Pierwsza konferencja odbyła się w 1984 roku i mimo .prelekcji Benoîta Mandelbrota, urodzonego. w Polsce znanego francuskiego matematyka, nie odniosła sukcesu .finansowego[4][5]. W 1990 roku kolejna konferencja pod t.ą nazwą odbyła się .w Monterey w Kalifornii i od tego czasu wydarzenie jest organizowane corocznie. Choć początkowo na jej łamach ze względu na bliskość. Doliny .Krzemowej obecny był głównie profil technologiczny, aktualnie jej tematyka dotyczy także nauki oraz kultury; prezentowane są także .prelekcje dotyczące innych dziedzin życia człowieka[6][7].

Fundacja należąca do byłego dziennikarza komputerowego i wydawcy. Chrisa Andersona kupiła markę konferencji w 2000 roku[8][9], zaś on sam stał się głównym kuratorem organizacji po konferencji w 2002 roku[10]. Od 2009 do 2014 roku główna .konferencja TED odbywała się w Long Beach i Palm Springs, następnie przeniesiono ją do Vancouver w Kanadzie[11]. Od czerwca 2006 roku prelekcje są udostępniane online na licencji Creative Commons na. stronie www oraz kanale YouTube, gdzie TED udostępnił ponad 2.100 prelekcji, oglądanych w sumie ponad miliard razy[12].

W 2006 roku wstęp na .konferencję kosztował 4400 dolarów, a w 2007 roku wprowadzono system corocznej opłaty w wysokości 6000 dolarów, na którą składa się między innymi udział w konferencji i różnego rodzaju materiały dodatkowe[13.].

W biurach TED w Nowym Jorku i Vancouver pracuje około 140 osób[14]..

 

 

Harrison Ford i Wendell Brownpodczas TED2016

Każdy mówca dostaje maksymalnie 18 minut, .aczkolwiek większości prelegentów wystarcza mniej czasu, a najdłuższa .zarejestrowana prelekcja TED ma ponad 35 minut[15]. Wśród najważniejszych uczestników znalazło się wielu wybitnych naukowców, polityków, przedsiębiorców i działaczy .społecznych, m.in.: Gordon Brown[16][17]Bill Clinton[18]Richard Dawkins[19][20]Jimmy .Wales[21]Bill Gates[22][23][24][25][26]Jane Goodall[27][28]Stephen Hawking[29]Naomi Klein[30]Colin .Powell[31]Edward Snowden[15]Monica Lewinsky[32]. Wśród .prelegentów było też wielu laureatów Nagrody Nobla[33]. Pierwszym Polakiem na konferencji TED był Jacek .Utko (2009)[34].

 

W 2005 roku utworzono siostrzaną konferencję TED Global zorientowaną bardziej na sprawy ogólnoświatowe, niż wyłącznie amerykańskie. .Odbywa się ona corocznie w innym miejscu na świecie. Do .tej pory odbyła się ona między innymi w Wielkiej BrytaniiTanzaniiSzkocji i Brazylii. Europejskim dyrektorem TED i kuratorem TED Global .jest Szwajcar, Bruno Giussani[35][36]..

 

Konferencje TEDx są niezależne od TED, jednak stosują format analogiczny do tej konferencji. Mogą zostać .zorganizowane przez kogokolwiek, kto otrzyma bezpłatną licencję od organizacji oraz będzie .stosował się do ściśle określonych reguł[37]. .Konferencje nie mogą przynosić zysków, a koszty pokrywać mogą opłaty za wstęp lub sponsorzy[38]. Prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia i .zgadzają się na publikację nagrania na koncie TEDx w portalu YouTube na licencji takiej samej, jak prelekcje TED oraz na ewentualny montaż nagrania i emisję na stronie .TED.com. W 2011 roku rozpoczęto program „TEDx in a Box”, który wspiera organizatorów konferencji w krajach rozwijających się..

 

Konferencje TEDxYouth są niezależnym programem stworzonym przez TED dla uczniów gimnazjów i liceów. Na konferencji TEDxYouth .występują prelegenci w podobnym wieku, co słuchacze, mogą być także prezentowane. prelekcje TED[39]. Konferencje TEDxYouth miały miejsce między innymi w Warszawie[40][41]..

 

Konferencje TEDxKids są niezależnym programem .skierowanym do uczniów szkół podstawowych, zorganizowanym podobnie do TEDxYouth. W Polsce miało miejsce kilka konferencji spo.d znaku TEDxKids, między innymi w Gdańsku[42][43] i Krakowie[44].

 

Konferencje TEDxWoman są programem podobnym do .TEDx, ale zorientowanym bardziej na sprawy kobiet, które są większością zarówno prelegentów, jak i publiczności. Bardzo często łączone są z transmisją z TEDWoman, konferencji organizowanej w .Kalifornii. Polska konferencja tego typu miała miejsce w Warszawie[45].

W styczniu 2014 roku biblioteka TEDx zawierała .30.000 prelekcji z ponad 130 krajów, w tym Polski[46]