You are currently viewing Jak napisać zaproszenie?

Jak napisać zaproszenie?

Zaproszenie to krótka forma, służąca poinformowaniu adresata o tym, że nadawca (czyli TY), zaprasza ją/go do wzięcia udziału w jakimś wydarzeniu, np. urodziny, ślub, zakończenie roku szkolnego, koncert itd.

Pisząc zaproszenie pamiętaj, że:

  • do wykorzystania masz od 50 do 120 słów,
  • w zależności od instrukcji, może być utrzymane w stylu formalnym lub nieoficjalnym,
  • powinno zawierać odpowiedzi na takie pytania jak: CO, KIEDY, GDZIE, KTO, DLACZEGO
    Ukryj cytowany tekst
  • musisz określić rodzaj wydarzenia, datę i godzinę oraz miejsce,
  • możesz dodać również informację jak dotrzeć pod wskazany adres.

PRZYDATNE ZWROTY:

(początek zaproszenia):
You’re invited to…
Come to my..
We’d love to see you at…

(termin i miejsce):
The celebration will take place at…
The party/wedding/etc will be on… at…
We are holding a ceremony/party/ball in…

(dodatkowe informacje):
Make sure you are in costume.
Have your … with you.
You can bring a friend.
Fell free to birng a guest.

(wskazanie drogi):
The address is …
To get there, take… and get off…

(prośba o potwierdzenie udziału):
Please call/text/e-mail me if you can’t make it.
Let me know if you come!

(zakończenie):
Be there!
See you there!
Do come!

Powodzenia!

Dodaj komentarz