You are currently viewing E8: Jak napisać e-mail albo list prywatny?

E8: Jak napisać e-mail albo list prywatny?

OK, nie mamy szklanej kuli, ale obserwując arkusze z poprzednich lat, repetytoria i podręczniki dla ósmoklasistów widać gołym okiem, że mail/list prywatny to bardzo popularny typ zadania na sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

O czym musisz pamiętać pisząc maila?

  • na napisanie go masz około 50-120 słów,
  • piszesz go do osoby, którą dobrze znasz, dlatego zaczynasz od powitania DEAR XYZ, HI XYZ, etc. (wraz z imieniem adresata)
  • tekst dzielisz na akapity:

Pierwszy akapit: pozdrawiasz adresata np. HOW ARE YOU?, następnie podajesz powód pisania maila (zazwyczaj jest to pierwszy podpunkt zadania. np. napisz o swoim pobycie na obozie językowym – dlaczego się tam znalazłaś/łeś)

Drugi akapit: opisuje drugie polecenie zadania, (np. jak wygląda wasz rutynowy dzień na wspomnianym obozie)

Trzeci akapit i każdy kolejny będzie rozwijał kolejne polecenia zadania, czyli rozwijał nową myśl.

Ostatni akapit zawierasz zwrot zamykający np. EMAIL ME SOON./ HAVE TO GO NOW. A następnie zwrot kończący z podpisem, np. YOURS,/BEST WISHES, / LOVE, / TAKE CARE etc.

  • list/e-mail zawsze podpsiujesz swoim imieniem,

-list/e-mail używasz stylu nieformalnego, czyli:

  • słownicwta stosowanego w życiu codziennym (I’M HAVING A GREAT TIME!),
  • wyrażeń potocznych oraz idiomów,
  • krótkich spójników (SO, AND, itd.)
  • tzw. ściągniętych form czasowników (I’M WRITING…)
  • krótkich zdań (SAY HI TO YOUR SISTER)
  • przydatne zwroty:

Dla pierwszego akapitu (powitanie, zagajenie XD):

Hope, you are O.K.
How are you doing?
Hi from (NEW YORK/PARIS/BOCHNIA)
Thanks for your e-mail.
Sorry for not writing for so long.
It was good to hear from you.

Dla drugiego akapitu (podanie powodu pisania):

I wanted to tell you about…
I just wanted to ask/remind/thank…
I’m sorry to hear about…
I wanted to see if you are O.K.

Dla zakończenia:

(prośba o podtrzymanie kontaktu):
Drop me a line.
I hope to hear form you soon.
Give me a call later.
Let me know as soon as possible.

(zwrot zamykający):
Email me soon.
Bye for now.
I must go now.

(zwrot kończący):
Yours,
Best wishes,
Love,
Take care,
+ dodaj swoje imię

Dodaj komentarz