You are currently viewing Jak napisać wiadomość/SMS

Jak napisać wiadomość/SMS

Wiadomość/SMS to krótki tekst, którego celem jest udzielenie adresatowi informacji, prośby o przysługę, zaplanowanie spotkania, zaproszenie itd.
Wciąż jest to tekst, który powinien jak poprzednie formy wypowiedzi zawierać 50-120 słów.

W wiadomości/smsie musisz zawrzeć wszystkie istotne informacje, ale tym razem musi to być zrobione w zwięzły sposób. Liczy się konkret, dlatego PRZEWAŻNIE:

  • pomijasz zaimki osobowe (I, you, etc), przedimki (a/the/an), czasowniki posiłkowe (am/have etc.) oraz zwroty rozpoczynające i kończące (czyli te wszystkie Dear John, best regards etc.),
  • możesz używać trybu rozkazującego, krótkich spójników, imiesłowów i ściągniętych form czasownikowych (tak, jak w mailu),
  • nie musisz dzielić wiadomości na akapity,
  • pamiętaj aby kończąc, podpisać się.

PRZYDATNE ZWROTY:

(początek): Imię adresata: Mum, Dad, Mark etc.

(powód napisania wiadomości):
Ukryj cytowany tekst
(I) need to (np.stay late.)
(I) had to (do something)
(I) got a text/phone from (xyz)
(I’m) going to visit/do/etc.

(planowanie):
Be back in…
I won’t be late.
Call you later.
See you at…
Meet me at…
Call me if…

(proponowanie):
How about…?
We could meet/go…

(prośba):
Can you…?
Please call me…

(zakończenie):
Thanks.
Cheers.
See you.
CU.

Powodzenia!

Dodaj komentarz