You are currently viewing Jak napisać pocztówkę?

Jak napisać pocztówkę?

Pocztówka chyba powoli wychodzi z użycia w naszym życiu codziennym. Jednak twórcy wypowiedzi pisemnych nie zapomnieli o niej. Również na egzaminie ósmoklasisty!

Pocztówka to nic innego, jak krótki tekst przesyłany bliskim, rodzinie, znajomym, zwykle podczas wakacji.

Pisząc pocztówkę na egzaminie, nie zapomnij aby:

  • zmieścić się w 50-120 słowach,
  • pisać stylem potocznym,
  • pomijać zaimki osobowe, przedimki, czasowniki posiłkowe (tak jak w smsie),
  • używać krótkich spójników, ściągniętych form czasowników (np. don’t, I’ve, etc.),
  • stosować potoczne pozdrowienia oraz innych mało formlanych sformułowań.
  • nie dzielić tekstu na akapity,
  • podpisać się.

PRZYDATNE ZWROTY:

(początek):
Dear XYZ,
Dear All,
Hi XYZ,

(miejsce pobytu):
Greetings from…
I’m in…
I’ve just reached…

(miejsce zakwaterowania):
The (hotel/motel/etc.) is great.
I thas view of (sea/swimming pool/park/etc.)

(zajęcia- przeszłe-obecne-przyszłe):
Every morning/day/evening…
Yesterday I/we…
I/We’ve already…
Tomorrow I’m /we’re going to…

(opis pogody):
The weather is…
It’s getting…
Right now it’s raining

(opis doświadczeń):
I tried…
I went sightseeing on…
We wanted to…

(opisywanie uczuć):
I’m having a really good time.
It was the worst holiday in my life!

(pytanie do adresata):
What about you?
Hope you’re O.K.
How’s your…?

(zwrot kończący):
See you soon.
Wish you were here.
Best wishes,

  • Twoje imię

Powodzenia!

Dodaj komentarz