You are currently viewing Jak opanować gramatykę języka angielskiego? (darmowa checklista)

Jak opanować gramatykę języka angielskiego? (darmowa checklista)

Sposoby na skuteczną naukę języka angielskiego wynikają często z własnego doświadczenia. Tak też było w moim przypadku, ponieważ praca w państwowej szkole, jak i prywatnych placówkach: dała mi wiedzę, którą dzielę się ze swoimi uczniami. Zainteresowanie rozwiązaniami, które pozwolą opanować gramatykę języka angielskiego, wykracza jednak poza mury mojej szkoły, dlatego podzieliłam się nimi na fanpage. Natomiast teraz przyszedł czas na blog, gdzie znalazła się również DARMOWA CHECKLISTA do pobrania.

Zdaję sobie sprawę z tego, że próba opanowania gramatyki języka angielskiego, tylko na podstawie podręczników – może być zwyczajnie nudna. Sama tego doświadczyłam, słyszę to również od moich uczniów. Istnieją jednak pewne sposoby, które mogą tę naukę ułatwić, opierając się między innymi na poznawczym potencjale Naszego mózgu.

Kontekst sytuacyjny

Jak zapewne wiecie każdy, kto posługuje się swoim ojczystym językiem, mówi gramatycznie. To znaczy, że uczymy się pewnych reguł od początku, a środowisko w sposób naturalny koryguje ewentualne błędy. Początkowo będzie to dom rodzinny, a z czasem także szkoła.
Tę samą praktykę powinniśmy przenieść na naukę języków obcych, bez względu na ich rodzaj czy poziom zaawansowania. Pierwszym krokiem, który pozwoli Nam opanować gramatykę języka angielskiego, będzie zatem uczenie się jej z kontekstu. Trzeba całkowicie zanurzyć się w języku obcym, ponieważ tylko w ten sposób możemy przenieść teoretyczną wiedzę na grunt praktyczny.

Reguły językowe

Próbując opanować gramatykę jakiegokolwiek języka, zauważajmy pewne prawidłowości, które w nim są. Jeśli więc uczymy się poprzez słuchanie lub czytanie materiałów w języku angielskim, jesteśmy w stanie wychwycić konkretne reguły gramatyczne. Przyswajamy je wtedy niejako w sposób naturalny, nie zdając sobie sprawy z ich istnienia. Wystarczy kilka razy natknąć się na formę the big black sheep żeby wiedzieć, że użycie the black big sheep jest niepoprawne.

Potrzeba sytuacji

Okoliczności zewnętrzne są bardzo często skuteczną motywacją do nauki gramatyki języka angielskiego. Wystarczy wyobrazić sobie standardową rozmowę o pracę, podczas której rekruter pyta Nas, gdzie widzimy się za 5 lat. Wiemy, że takie pytanie się pojawi, a jeszcze nie znamy poprawnej konstrukcji, która ułatwi taki przekaz. Świadomość własnych braków i konkretnej potrzeby to w takiej sytuacji doskonałe połączenie. Zwłaszcza wtedy, gdy trzeba wyrazić się w języku obcym na zewnątrz.

Wizualizacja

Ciekawym sposobem na połączenie określonych zasad gramatyki języka angielskiego z okolicznościami ich użycia, jest wizualizacja konkretnej sytuacji. Sprawdza się to dlatego, że Nasz mózg nie rozróżnia prawdziwych wydarzeń, od ich hipotetycznych odpowiedników. Powstają wtedy warunki sprzyjające uczeniu się.

Części mowy

Przystępując do nauki języka obcego, w tym również angielskiego – powinniśmy rozróżniać części mowy swojego ojczystego języka. Jeśli nie potrafimy wyodrębnić podstawowych elementów, takich jak rzeczowniki i czasowniki, trudno będzie opanować angielską gramatykę. Będzie to szczególnie ważne wtedy, gdy różne części mowy wyglądają tak samo, jak np. buy, cut czy end.

Odmiana czasowników

Jedyną rzeczą, której trzeba się nauczyć na pamięć, w dodatku perfekcyjnie, jest nieregularna odmiana czasowników, tzw. trzy kolumny. Ich znajomość, która mówiąc szczerze, pozostawia u Nas często wiele do rzyczenia – to jedna z najpowszechniejszych blokad, którą może pokonać w tym wypadku tylko metoda pamięciowa. Nie ma tutaj odstępstw, trzeba nauczyć się tej odmiany i już.

opanować naukę języka angielskiego
foto. Unsplash

Indywidualne trudności

Sporządzenie listy, na której wyodrębnimy wszystkie problemowe sytuacje językowe – pozwoli wyodrębnić obszary, na których warto się skupić. Wiele dostępnych na rynku materiałów nie zakłada wybiórczej nauki, a właśnie to może Nam pomóc opanować gramatykę języka angielskiego lub po prostu nadrobić indywidualne zaległości w konkretnych obszarach, takich jak swoboda w mówieniu po angielsku.

Notatki

Robiąc notatki, z których chcemy się następnie uczyć – zadbajmy o konkret. Najważniejsze informacje, jakie warto w nich uwzględnić, to nie tylko okoliczności użycia danej struktury, ale także odpowiedzi na pytania: co, po czym i kiedy następuje w języku angielskim. Jeśli opracujemy materiały w taki sposób, że każdy będzie w stanie się z nich uczyć – będziemy mieć w ręku ponadczasowe narzędzie, bez względu na ewentualną na przerwę w nauce.

Prostota

Ucząc się złożonych struktur gramatycznych, odpuśćmy sobie trudne słownictwo. W przeciwnym wypadku tracimy szansę zrozumienia danego materiału. Zarówno w kontekście konstrukcji, jak i wypowiadanych zdań. Naszym podstawowym zadaniem jest przecież opanowanie gramatyki języka angielskiego, a nie skomplikowane wtręty rodem ze słownika.

Werbalizacja

Wszystko, czego się uczymy w kontekście gramatyki języka angielskiego – musi zostać wypowiedziane. Jeśli nie wypowiemy tego, czego się właśnie nauczyliśmy – Nasza wiedza pozostanie tylko na papierze. A taka teoria nie będzie wystarczająca do pracy w języku angielskim, podróżowania czy kształcenia się za granicą.

Systematyczne mówienie w języku angielskim będzie stanowiło pewne wyzwanie, szczególnie na początku nauki. Potraktujmy to jednak jako inwestycję.

Poniżej obiecana checklista, która pomoże określić, co jest Waszą blokadą w nauce gramatyki języka angielskiego. Każdą z nich możecie pokonać, wybierając kurs Rysowana Gramatyka! Wszelkie szczegóły wraz z zawartością kursu, możecie znaleźć tutaj.

Dodaj komentarz