You are currently viewing Dlaczego dzieci powinny uczyć się przez rysowanie?

Dlaczego dzieci powinny uczyć się przez rysowanie?

Rysowanie jest bardzo ważnym narzędziem, wspierającym proces uczenia się. Potwierdzają to najnowsze badania. Co ciekawe, sprawdza się zdecydowanie lepiej niż robienie notatek, oglądanie prezentacji czy słuchanie wykładów. Dlaczego się tak dzieje? W czym tkwi potencjał rysowania? Przekonajmy się!

Czarno na białym

We wspomnianym wcześniej badaniu, uczniowie rysujący informacje zapamiętali prawie dwa razy więcej niż ci, których poproszono o zwykłe zapisanie. Osoby z pierwszej grupy zapamiętały aż 49,5% słów, podczas gdy przedstawiciele drugiej – jedynie 28%. Ta prawidłowość dotyczyła nawet uczniów, którzy nie mieli zdolności artystycznych.

Błędem byłoby jednak sądzić, że dzieje się tak za sprawą wrodzonych predyspozycji do określonego stylu uczenia się. Analogicznie byliby to wtedy kinestetycy, wzrokowcy oraz słuchowcy. Jednak rysowanie nie jest skuteczne ze względu na to, że można je zakwalifikować do wzrokowego stylu uczenia. A zatem – w czym tkwi sekret?!

Rysowanie daje więcej

Rysując, wykorzystujemy tak naprawdę wszystkie style uczenia się, łącząc najlepsze cechy każdego z tych potencjałów. Opiera się ono jednocześnie na kinestetycznej, wzrokowej i słuchowej strefie pracy ludzkiego mózgu. Każda informacja jest zatem przetwarzana w 3 różnych kanałach, tworząc więcej połączeń neuronowych. W ten sposób uczenie się jest wspierane bardziej niż kiedykolwiek.

Czy można przenieść tą widzę, na bardziej praktyczne aspekty pracy nauczyciela? Zdecydowanie tak!

rysowanie Angelika Skotnicka
foto. Unsplash

Jak włączyć rysowanie w proces nauczania?

Można wymienić wiele przykładów na praktyczne zastosowanie rysowania, na płaszczyźnie szkolnej i edukacyjnej. Szczególnie przydatne będą natomiast 4 poniższe sposoby, które możemy bez trudu włączyć w dotychczasowy tok zajęć.

Podkreślanie trudnych zagadnień

Wystarczy pozwolić uczniom na proste, schematyczne rysunki i rozpisanie złożonych pojęć tak, jak je rozumieją. Niech robią to na swój własny, czasem niedoskonały sposób. Naszym celem nie jest przecież perfekcja, a zrozumienie danego materiału.

Praca z pomocami interaktywnymi

Warto wprowadzić na zajęciach tablety czy tablice multimedialne. Nie poprzestawajmy na notatkach, lepiej zachęcić uczniów do rozrysowywania pomysłów!

Wizualizacja danych liczbowych

Niech uczniowie zgromadzą, przeanalizują, a następnie wyrażą zdobyte informacje. Mogą się do tego posłużyć wykresami, tabelami, czy osiami. Ważne, żeby sami rozumieli, jakie dane znalazły się na schemacie.

Nie ocenienie!

Powstrzymajmy się przed oceną artystycznego poziomu rysunków, wykonywanych przez uczniów. Pokonanie wewnętrznych blokad przed uczeniem się w ten sposób, musi być wolne od oceniania! W miejsce tego warto zachęcać do poszukiwania rozwiązań problemów, właśnie poprzez rysowanie.

Jeśli zatem nadal zastanawiacie się nad tym, czy rysowanie jest koniecznym elementem uczenia się… Przestańcie się zastanawiać 🙂

Dodaj komentarz