You are currently viewing Wypowiedzi pisemne – wpis 1

Wypowiedzi pisemne – wpis 1

Pigułka maturalna z języka angielskiego – wypracowania z języka angielskiego poziom podstawowy i rozszerzony – porównanie + ważna data! 

Hej, wiemy że taki pełen emocji maj mało kto ma przed sobą jak tegoroczni maturzyści. Wokół tematu matury dużo się dzieje – zmiany zadań, podwyższenie poziomu. Dużo tego.  

Ale HEJ, nie jesteś w tym sam ani sama. 😊 Dzięki naszej serii postów na tym blogu pomożemy Ci ogarnąć się z tematem wypowiedzi pisemnych. Zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym.  

Poziom  Podstawowy  Rozszerzony 
Dlugość wypowiedzi 100-150 wyrazów 200-250 wyrazów  
 Jeżeli wypowiedź zawiera 80 wyrazów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.  Wypowiedź zawierająca więcej wyrazów niż wskazano w poleceniu może być oceniana we wszystkich kryteriach. Wskazane jest jednak pisanie wypowiedzi mieszczących się w podanym limicie wyrazów (zbyt duża liczba wyrazów to większe ryzyko popełnienia błędów językowych) Jeżeli wypowiedź zawiera mniej niż 160 wyrazów, jest oceniana wyłącznie w kryterium zgodności z poleceniem. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów.  Należy zwracać uwagę na długość wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym, ponieważ może mieć ona wpływ na liczbę punktów przyznawanych w kryterium zgodności z poleceniem, w którym ocenia się m.in. elementy formy (w tym długość pracy). Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium może otrzymać praca mieszcząca się w granicach 180–280 wyrazów. 
Formy tekst użytkowy, np. list prywatny. e-mail,  wpis na blogu lub forum  tekst argumentacyjny: list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny 
Opis zadania jedno zadanie;  polecenie w języku polskim:  4 elementy do rozwinięcia jedno zadanie (2 tematy w języku polskim):2 elementy do omówienia 
Punktacja  Treść: 0-5  spójność i logika: 0-2  zakres środków jęz.: 0-3 poprawność środków jęz.: 0-2 zgodność z poleceniem: 0-5  spójność i logika: 0-2  zakres środków jęz.: 0-3 poprawność środków jęz.: 0-3 
Udział w wyniku sumarycznym całego arkusza  20% 22% 

Jak widzimy – tekst na poziomie podstawowym jest dłuższy do tych w poprzednich latach.  

Dodatkowo, teskty użytkowy może zawierać elementy opisu, relacjonowania, uzasadnienia opinii (w tym przedstawienia wad i zalet różnych rozwiązań/zagadnień). 

Tekst argumentacyjny, na poziomie rozszerzonym może zawierać np. elementy opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji albo pogłębionej argumentacji.  

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie podstawowym znajdują się w Informatorzena stronach: 20-24, zaś rozszerzonym stronach: 24-30.  

Dostępne na stronie:  

My w WYE, często tam zaglądamy i śledzimy zmiany. Serio, na chwilę obecną to chyba jedyne źródło, na którym (my) wszyscy uczący i zdający możemy polegać.  

Trzymajcie się i do następnego! 

Dodaj komentarz