You are currently viewing Pierwszy dzień w szkole i jego następstwa

Pierwszy dzień w szkole i jego następstwa

Pomysłów na to, jak zorganizować pierwszy dzień w szkole, może być bardzo dużo. W końcu to doskonała okazja do tego, żeby wzbudzić w uczniach zainteresowanie przedmiotem. Pokazać, jak będą przebiegały zajęcia i przedstawić podstawowe reguły życia klasy. Nie możemy jednak zapominać o tym, że sama długość tego pierwszego spotkania oraz powakacyjna aura sprawiają, że ze wszystkich scenariuszy musimy wybrać ten, który jest najważniejszy.

Jasno sformułowane oczekiwania

Czy pierwszy dzień w szkole to próba sił? Dość często tak właśnie jest, jednak niepotrzebnie. Wydawać by się mogło, że jeżeli nie zbudujemy u uczniów posłuszeństwa w pierwszym tygodniu szkoły – to nie pojawi się ono w trakcie roku szkolnego. Nic bardziej mylnego, ponieważ pierwsze zajęcia mają do spełnienia całkiem inne zadanie.

Nie warto już od samego początku zmuszać uczniów do udziału w ,,zapoznawczych” zabawach, na które bardzo często nie mają ochoty. Nie chodzi również o to, żeby już od początku wprowadzać tradycyjny tok zajęć i przystępować do gonitwy za realizacją materiału. Jedynym rezultatem takich zabiegów byłoby zniechęcenie uczniów, już na początku Naszej wspólnej znajomości. A przecież nie taki efekt chcemy osiągnąć, prawda?

W miejsce tego powinno się pojawić proste i klarowne przedstawienie Nas i Naszych oczekiwań jako nauczyciela. Z kolei uczniowie mogą ustalić zasady panujące w klasie. Precyzja będzie tutaj kluczem do sukcesu i pozostawi jasny ślad w świadomości uczniów. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie w późniejszym czasie budować pozytywną atmosferę zajęć, opartą właśnie na prostych zasadach, znanych już od początku.

Okazywanie uczniom zainteresowania

Wbrew powszechnym opiniom – pierwszy dzień w szkole może być zarówno dla uczniów, jak i nauczyciela – pozytywnym doświadczeniem. Żeby się tak jednak stało, nie można już od pierwszego dnia proponować wielu aktywności. Początek nowego roku szkolnego jest bowiem czasem, kiedy możemy podjąć pierwsze kroki, prowadzące do poznania Naszych uczniów. Nauczyć ich zaufania nie tylko do osoby nauczyciela, ale całej szkolnej społeczności.

Uważne słuchanie uczniów to proces, który wymaga czasu. Tylko bez zbędnego pośpiechu jesteśmy w stanie stworzyć atmosferę autentyczności, tak potrzebną do budowania zaangażowania Naszych uczniów. Dajmy więc sobie nawzajem czas, aby poznać ich świat i właśnie na nim oprzeć całą resztę.

Twój pierwszy dzień w szkole

Czy zastanawiamy się nad tym, jak wygląda Nasz pierwszy dzień w szkole? Czy chcąc dobrze zacząć nowy rok, nie zapominamy o tym, dlaczego tam jesteśmy? Nie traćmy czasu na planowanie, a przeznaczmy go po prostu na rozmowy z uczniami.

Dodaj komentarz