WEBINAR
„10 najczęściej popełaninaych błędów na maturze ustnej i jak ich uniknąć’’

Darmowy

Angie page - temp2 (1)

O czym będzie Webinar?

Poznasz najczęstsze pułapki i pomyłki popełniane podczas egzaminu ustnego z języka angielskiego.

Otrzymasz konkretne wskazówki, jak przygotować się do egzaminu ustnego, by zwiększyć pewność siebie i poprawić wyniki.

Przedstawię skuteczne sposoby unikania typowych pułapek podczas prezentacji i rozmowy z egzaminatorem.

Poprzez studia przypadków omówimy, jakie podejście może przynieść sukces podczas matury ustnej z angielskiego.

Dla Kogo jest ten Webinar?

 • Maturzyści przygotowujący się do egzaminu
  Wszyscy uczniowie klas maturalnych, zwłaszcza ci, którzy chcą zdobyć wskazówki dotyczące egzaminu ustnego z języka angielskiego.
 • Nauczyciele języka angielskiego
  Osoby prowadzące zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego, chcące lepiej przygotować swoich uczniów do tej części egzaminu.
 • Rodzice wspierający maturzystów
  Osoby, które chcą pomóc swoim dzieciom w skuteczniejszym przygotowaniu się do egzaminu ustnego.

O mnie

Jestem
Angelika Skotnicka.

 1. Doświadczenie pedagogiczne: Opisz swoje doświadczenie jako nauczyciel lub ekspert w dziedzinie egzaminów językowych, podkreślając lat pracy z uczniami przygotowującymi się do matury ustnej z języka angielskiego.

 2. Zaangażowanie w przygotowanie do egzaminów: Podziel się swoją pasją do uczenia i przygotowywania uczniów do egzaminów maturalnych. Możesz wspomnieć o swoim wkładzie w edukację poprzez publikacje, warsztaty czy prowadzenie kursów.

 3. Metodyka i podejście do nauczania: Opisz swoje podejście do nauczania języka angielskiego oraz metodę przygotowania uczniów do egzaminów ustnych. Możesz podkreślić swoje strategie, które sprawiają, że uczniowie czują się pewniej i osiągają lepsze wyniki.

 4. Sukcesy i referencje: Podaj przykłady sukcesów swoich uczniów na egzaminach ustnych z języka angielskiego, jeśli to możliwe. Dodatkowo, jeśli masz referencje od swoich uczniów lub rodziców, którzy widzieli poprawę w wynikach, warto je tutaj umieścić.

 5. Zainteresowania i zaangażowanie społeczne: Jeśli to pasuje do kontekstu, możesz podzielić się swoimi zainteresowaniami związanymi z edukacją, językiem angielskim czy rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych. Możesz także wspomnieć o swoim zaangażowaniu społecznym lub działaniach edukacyjnych poza pracą.