• 30 phrases and words to talk about REAL ESTATE30 phrases and words to talk about REAL ESTATE
  • Business English – wyrażenia, które uczeń musi znać, pamiętać i używaćBusiness English – wyrażenia, które uczeń musi znać, pamiętać i używać