Prepositions of place

19,00 

Cały pakiet ćwiczeń, który oparty jest na rymujących się słowach oraz zdaniach.

Uczniowie, poza nauczeniem się przyimków miejsca, będą mieli okazję do poszerzenia słownictwa, utrwalenia przedimków a, an i the oraz liczby mnogiej, przy okazji ćwicząc tworzenie zdań twierdzących, przeczących oraz pytających z there is/there are.

Pakiet posiada 41 stron zróżnicowanych ćwiczeń, które zawierają zadania na każdy przyimek miejsca oraz na wszystkie przyimki razem, a także 71 kart z obrazkami zawartymi w ćwiczeniach.

Dla kogo jest ten produkt?

dla nauczycieli, którzy chcą urozmaicić swoje metody nauczania,

dla rodziców, dbających o rozwój dzieci,

dla uczniów, chcących ulepszyć swoje umiejętności językowe.